Readmore" /> Readmore"> Readmore">

بایگانی

« دفتر شماره ۲۱ کانون »در محل نشرکتاب ارزان رونمایی می شود.

0 comments By

شنبه ۲۰ می ۲۰۱۷ ساعت ۱۵ تا ۱۷
«دفتر شماره ۲۱ کانون» در محل کتاب فروشی و انتشارات ارزان با حضورعباس سماکار دبیر کانون نویسندگان ایران در تبعید و جمعی از نویسندگان و  دیگر علاقه مندان  رونمایی خواهد شد.
این مجموعه در برگیرنده‌ی آثار تعدادی از اهل قلم می باشد.

حضور برای همگان آزاد می باشد.

مقدمتان را نشر کتاب ارزان در محل این کتاب فروشی گرامی می دارد.

About the author

kateb

Website:

Related Posts

ایران؛ جامعه بی مطالعه

یکی از ویژگی های جامعه ایرانی که واجد نتایج منفی...

برندگان جایزهٔ نوبل ادبیات

 جایزه نوبل ادبیات، معتبرترین و ارزشمندترین جایزه ادبی جهان به...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید