Readmore" /> Readmore"> Readmore">

دنیای دیگر!

0 comments By

دنیای دیگر!
نشتی با حضور بابک سالاری عکاس ایرانی- کانادایی در محل کتاب فروشی و انتشارات ارزان
ثبت کنندهی تبعید، جنگ، تبعیض و بی حقوقی در قاب عکس
مقدم شما را گرامی می داریم در روز شنبه ۱۴ اکتبر ساعت ۱۵ تا ۱۸

About the author

نامی

Website:

Related Posts

نشر کتاب ارزان بیست و هفت ساله شد

۱۵ ماه می، بیست و هفتمین سالگرد شروع بکار نشر...

نادر ابراهیمی

نادر ابراهیمی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران به‌دنیا...

برندگان جایزهٔ نوبل ادبیات

 جایزه نوبل ادبیات، معتبرترین و ارزشمندترین جایزه ادبی جهان به...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید