عنوان: من یک شورشی هستم نویسنده: عباس سماکار موضوع: خاطرات زندان ناشر: کتاب ارزان سال چاپ: ٢٠١٧-١٣٩٦ ویرایش سوم با تصحیح و اسناد تازه تعداد جلد: ١ گروه سنی: بزرگسالان نوع جلد: سمیز سایز: وزیری ١٧.٢٤ تعداد صفحات ٤٦٢ وزن: ٨٠٠ گرم شابک: 5-50-88005-91-978 قیمت:250kr

" />

عنوان: من یک شورشی هستم نویسنده: عباس سماکار موضوع: خاطرات زندان ناشر: کتاب ارزان سال چاپ: ٢٠١٧-١٣٩٦ ویرایش سوم با تصحیح و اسناد تازه تعداد جلد: ١ گروه سنی: بزرگسالان نوع جلد: سمیز سایز: وزیری ١٧.٢٤ تعداد صفحات ٤٦٢ وزن: ٨٠٠ گرم شابک: 5-50-88005-91-978 قیمت:250kr

">

عنوان: من یک شورشی هستم نویسنده: عباس سماکار موضوع: خاطرات زندان ناشر: کتاب ارزان سال چاپ: ٢٠١٧-١٣٩٦ ویرایش سوم با تصحیح و اسناد تازه تعداد جلد: ١ گروه سنی: بزرگسالان نوع جلد: سمیز سایز: وزیری ١٧.٢٤ تعداد صفحات ٤٦٢ وزن: ٨٠٠ گرم شابک: 5-50-88005-91-978 قیمت:250kr

">

1 نشر کتاب ارزان

نمایش سبد خرید “آینه‌های گرد و کوچک سیمین” به سبد شما افزوده شد.