موضوع اصلی : ادبیات
زبان کتاب : فارسی
نام نویسنده : گابریل گارسیا
نام مترجم : کیومرث پارسای
نام انتشارات : آریابان
سال انتشار : ۱۳۹۳
نوبت چاپ: ۲۴
شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۷۱۹۶۲۲۲
جلد کتاب : شوميز
قطع : رقعى
تعداد صفحات : ۵۶٠ صفحه
وزن کتاب : ۶۳۳ گرم
" /> موضوع اصلی : ادبیات
زبان کتاب : فارسی
نام نویسنده : گابریل گارسیا
نام مترجم : کیومرث پارسای
نام انتشارات : آریابان
سال انتشار : ۱۳۹۳
نوبت چاپ: ۲۴
شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۷۱۹۶۲۲۲
جلد کتاب : شوميز
قطع : رقعى
تعداد صفحات : ۵۶٠ صفحه
وزن کتاب : ۶۳۳ گرم
"> موضوع اصلی : ادبیات
زبان کتاب : فارسی
نام نویسنده : گابریل گارسیا
نام مترجم : کیومرث پارسای
نام انتشارات : آریابان
سال انتشار : ۱۳۹۳
نوبت چاپ: ۲۴
شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۷۱۹۶۲۲۲
جلد کتاب : شوميز
قطع : رقعى
تعداد صفحات : ۵۶٠ صفحه
وزن کتاب : ۶۳۳ گرم
">

ادبیات