می دونستی

100kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام: می دانستی  مجموعه داستان

نویسنده: رعنا سلیمانی

نوبت و سال چاپ: چاپ اول سوئد ٢٠١٨-١٣٩٧

تعداد صفحات: ١١٢

چاپ و نشر: کتاب ارزان

ISBN 978-91-88005-88-5

قیمت ١٠٠کرون

وزن: ١٥٠گرم

قطع رقعی: ١٤.٢١

Did you know

Story collection

By

Rana Soulaymani

Email