جامعه‌ی تعزیه

175kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: جامعه‌ی تعزیه

نویسنده: محمود صباحی

موضوع: پژوهش

جلد: ١

صفحات: ٣١٩

قیمت: کرون

چاپ سوم: 2019

انشارات فروغ

ISBN 9783943147605

edition 2019

Email