نقد دین
نقد دین

روشنفکر،گفت و گوهایی در روشنایی. مروری تاریخی، فلسفی و علمی دین با تاکید بر اسلام

190kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

عنوان کتاب: روشن‌فکر(گفت‌و گوهایی در روشنایی)
جلد یکم
مولف: شهرام نهانیان(ش.ش)
موضوع: مرور (نقد) تاریخی، فلسفی و علمی دین با تأکید بر اسلام
نوبت و سال چاپ: چاپ اول، سوئد ٢٠٢٠- ١٣٩٨
چاپ و نشر: “کتاب ارزان”
ISBN 978-91-985822-8-4
INTELLECTUAL
Dialogues in Lighting
Part 1
Shahram Nahaniyan
First edition 2020
Kitab-i Arzan
قیمت ١٩٠کرون

Email