حریم خصوصی

حریم خصوصی

اطلاعات شما صرفا به منظور استفاده  در  موارد زیر است:

  • رسیدگی به سفارشات ، تماس و نظرسنجی و اصلاع رسانی  جشنواره های،ارسال خبر نامه، تخفیفات  سرویس‌هایی مشابه که برای تامین نظر شما به ایمیل یا شماره ی همراه شما ارسال میشود.
  • نشر ازران هیچ یک از اطلاعات شخصی و خصوصی شما را در اختیار سازمان دیگری قرار نمی‌دهد. 

توجه داشته باشید هنگامی که شما بر روی تبلیغاتی کلیک کرده و به سایت دیگری وارد می شوید، هیچ کدام از اطلاعات شخصی و خصوصی شما به سایت مربوطه ارسال نمی‌شود. اما ممکن است که با وارد شدن به سایت تبلیغ شده، شما به آن سایت، آمادگی دریافت ایمیل و یا تماس را اعلام نمایید، و در این مورد هیچ گونه مسئولیتی  بر عهده ی ما نیست.

  • اطلاعات خصوصی شما در اختیار  هیچ شخص سومی قرار داده نمی شود. تنها  در موارد دادگاهی و حقوقی و موارد اینچنینی و یا در صورتی که برای رسیدگی به درخواست و سفارش شما لازم دانسته شود که این مورد  با صلاحدید و توافق شما خواهد بود.
  • نشر ارزان ، از طریق خبرنامه با شما در ارتباط خواهد بود و سرویس‌ها، کتاب‌ها و یا پیغام‌های خود را به ایمیل شما خواهیم فرستاد.

در صورت تغییر  مقررات ما تغییرات را از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهیم رساند.