تاریخ ادبیات کردی

تاریخ ادبیات کردی

نویسنده:  قانات کردو
مترجم: عباس فرهادی توپکانلو

Product Description

مردم کُرد در جستاری با عنوان روشنفکری نو و دستیابی به علوم دانش بنیان، پی برده اند که مردمی سربلند و دارای پیشینه تاریخی و ویژگیهای فرهنگی ارزشمندی هستند. بخوبی میدانند که زبان کُردی زبان مادریشان و دارای تاریخچه و ریشهای چند هزار ساله است. زبان کُردی زبان فرهنگ، ادبیات و باور آنها است. این حقِ هر مرد و زن کُرد است که تاریخ ادبیات زبان شیرین مادریاش؛ کُردی را بخواند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تاریخ ادبیات کردی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top