عنوان: شریان تابوت, نویسنده: انور عباسی (هرس), شابک: 9789198561845, اندازه(سانت): ××, تعداد صفحه: 115, سال انتشار شمسی: 1398, سال انتشار میلادی: 2019, ناشر:نشر کتاب ارزان, / The Arteries of the Coffins/