شرایط عشق – جان آرمسترانگ

150kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

سرشناسه : آرمسترانگ ، جان، ‏‫۱۹۶۶ – ‏ م. Armstrong , John
‏عنوان و نام پديدآور : شرایط عشق : فلسفه صمیمیت/جان آرمسترانگ؛ ترجمه مسعود علیا.
‏مشخصات نشر : تهران: ققنوس‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۲ص.‬‏‫؛ ‎۲۱/۵×۱۴/۵س‌م.
‏شابک : ‏‫ ‭978-964-311-697-2‮‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Conditions of love: the philosophy of intimacy, 2002‭.
‏‏عنوان دیگر : فلسفه صمیمیت.
‏موضوع : عشق
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍ا، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۳۵۴ – ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۵۷۵‭‬ ‭/ع۵‏‫‭‮آ‬۴۵ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۵۲/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۵۹۳