عقل سیاسی ایرانی و هویت‌خواهی کُردها

255kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

عقل سیاسی ایرانی و هویت‌خواهی کُردها

نویسنده: دکتر زکریا(هیرش) قادری

نوبت چاپ: سوم

تعداد صفحات: ٥٥٣

ISBN_978-91-88005-97-7

‌قطع: وزیری

Iranian Political Rationality

 and the Kurds’ Quest for Identity

By:

Zakaria (Heresh) Qaderi

قیمت ٢٥٥کرون

مرور لیست علاقه مندی