درین خانه بی‌در خوابم نمی‌برد

150kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: درین خانه ی بی‌در خوابم نمی برد

موضوع: شعر

شاعر> ژیلا مساعد

نوبت و سال چاپ: چاپ اول ١٣٩٧-٢٠١٨

تعداد صفحات: ١٢٠ص

چاپ و نشر: انتشارات ارزان

ISBN 9789188005793

قیمت ١٥٠کرون

 

مرور لیست علاقه مندی