فلسفه سیاسی استوارت میل

150kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: فلسفه سیاسی استوارت میل

نویسنده: جان گری

مترجم: خشایار دیهیمی

موضوع: فلسفە

جلد: ١

صفحات: ٣١٢

قیمت: ١٥٠ کڕۆن

ISBN 9789647134118

Mill on Liberty

By

Gray John

First edition 0