داستانهای شب جمعه

Out stock

توضیحات کوتاه

نام کتاب: داستانهای شب جمعه

موضوع : مجموعه داستان، داستان تاریخی

نویسنده: م. ط. خانی

تعداد صفحات: ٣٣٥

چاپخانه: کتاب ارزان

سال چاپ: ٢٠١٩

ISBN 978-91-985618-8-3

قیمت؛ ١٩٩کرون

مدت ارسال ٢٤ساعت