حراج!
حراج!

پرسه در سپهرِ اندیشه با سلاحِ نقد

169kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: پرسه در سپهرِ اندیشه با سلاحِ نقد      چند مقاله در باره تاریخ، فرهنگ و سیاست

موضوع: نقد و بررسی

نویسنده: هوشنگ گلاب دژ

تعداد صفحات؛ ٣٩١

سال چاپ: ٢٠١٩

چاپ و نشر : کتاب ارزان

iSBN978-91-985617-3-9

قیمت: ١٦٩کرون

مدت ارسال: ٢٤ ساعت

ترجمه کتاب به انگلیسی:

A wandering in the Thinking’s Sphere,

by means of Critique’s Method

Some articles on History, Culture and Politics.

Hooshang Golabdej (Omid)