آسمان مانند دستهای توست

210kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: آسمان مانند دستهای توست

موضوع: شعر

نویسنده: ناظم حکمت

مترجم: زرین تاج پناهی نیک

تعداد صفحات؛ ٧٠٢

سال چاپ: ١٣٨٤

چاپ و نشر : دنیای نو

iSBN9648263531

قیمت: 210 کرون

 

Nazem Hekmat

 

Email