غزل‌های ابو نواس

150kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: غزل‌های ابو نواس

موضوع: شعر

نویسنده: ابو نواس

تعداد صفحات؛ ١٥٤

سال چاپ: ١٣٩٢

چاپ و نشر : سوئد

iSBN 9789198028751

قیمت: 150 کرون

مدت ارسال: ٢٤ ساعت

 

by

Abdolhamid Ayati