حراج!

دموکراسی و حقوق فرهنگی و زبانی در ایران

190kr 150kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: دموکراسی و حقوق فرهنگی و زبانی در ایران

Cultural and Linguistic Rights in Conection with Democracy in Iran

نویسنده: مهدی حمیدی هدایت (آلان)

Mehdi Hamidi Hedayat (Alan)

چاپ اول/سوئد/ ٢٠٢١/١٤٠٠

First edition 2021

چاپ ر نشر”کتاب” ارزان

ISBN978-91-986758-8-5

15 در انبار