حراج!
حراج!

منتخب مقالات و ترجمه‌ها ( کارگری، زنان، زیست محیطی، نقد انقلابی، اقتصاد سیاسی و اجتماعی)

235kr 190kr

قابل فروش

توضیحات کوتاه

نام کتاب: منتخب مقالات و ترجمه‌ها

جلد دوم

(کارگری، زنان، زیست محیطی، نقد انقلابی و اقتصاد سیاسی)

نویسنده: آناهیتا اردوان

چاپ اول‌1400 سوئد

زمان ارسال کمتر از ٤٨ساعت

چاپ و پخش: “کتاب ارزان”

ISBN978-91-89411-10-4

Selected articles and translations

Workers’ Movement, Class and Gender, Global Environmental Issues, Revolutionary critique and political economy

Volume II

by

Anahita Ardavan

First edition 2021

Published by Kitab-I Arzan

 

موجود در انبار