عنوان: بوسه ها و رنجترانه های جنوب, نویسنده: هاشم فاضلی, شابک: 9789186065263, اندازه(سانت): ××, تعداد صفحه: 123, سال انتشار شمسی: , سال انتشار میلادی: 2012, ناشر:نشر کتاب ارزان, / Southern song of love and suffring/

SKU: 9789186065263 Category: Tags: , ,