عنوان: عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها, نویسنده: دکتر ذکریا (هیرش) قادری, شابک: 9789188005977, اندازه(سانت): 1×24×16, تعداد صفحه: 900, سال انتشار شمسی: , سال انتشار میلادی: 2018, ناشر:نشر کتاب ارزان, / Iranian Political Rationality and thekurds, quest for identity/