عنوان: فوارەها, نویسنده: عباس طرازنده, شابک: 9789198391572, اندازه(سانت): 1.5×22×14, تعداد صفحه: 308, سال انتشار شمسی: 1400, سال انتشار میلادی: 2021, ناشر:انتشارات ارش, / /