عنوان: خنش, نویسنده: رعنا سلیمانی، شابک: 9789189411975, اندازه(سانت):.0.6 ×13×19, تعداد صفحه: 135, سال انتشار شمسی: 1402, سال انتشار میلادی: 2023, ناشر:نشر کتاب ارزان, //